Durant les temporades que Sean Scully va passar a Barcelona a partir del 1992, va fer freqüents excursions a Montserrat acompanyat de la seva dona, Liliane Tomasko. Li agradava caminar pels viaranys de la muntanya a la recerca dels fils conductors de la seva vida d’irlandès a l’exili, que indaga les seves arrels.

Per la premsa i a través de les seves amistats, s’informà de les activitats culturals del Monestir i del seu paper en la vida social de Catalunya i en la lluita a favor de la democràcia en temps difícils. L’estiu del 2005, per mitjà del seu galerista de Barcelona, Carles Taché, entrà en contacte amb el Museu de Montserrat i hi establí un estret lligam d’amistat. Cinc anys més tard, el director mateix del museu, el pare Laplana, batejava a Montserrat el fill de Scully i Tomasko, Oisin. Com a mostra d’afecte el pintor donà al museu un important quadre que va titular La muntanya d’Oisin.

En la primera visita de Sean Scully al Museu de Montserrat ja va aparèixer la idea de pintar a l’església de Santa Cecília de Montserrat. Scully va voler veure el temple i a l’instant en quedà corprès. Era el lloc ideal per fer quelcom semblant a allò que Henri Matisse havia fet a Vence, i sobretot allò que Mark Rothko, un pintor americà que Scully estimava i admirava, havia fet a la seva capella de Houston (Texas), però a Santa Cecília de Montserrat tindria la marca de Sean Scully.

Visita a Montserrat, 2014

Vídeo de la visita de l'artista Sean Scully al mes de juny de 2014 al Museu de Montserrat i a les obres de restauració de Santa Cecília.