Carta de presentació

L’art de Sean Scully, abstracte i profundament interior, silenciós i contemplatiu, ens impulsa a fer de Santa Cecília de Montserrat un centre de promoció de valors artístics i humans semblant, tot i que diferent en molts aspectes, a la Rothko Chapel de Houston (Texas). Per aquest motiu, el Museu de Montserrat ha creat l’Institut Art i Espiritualitat Sean Scully a fi de promoure el cultiu dels valors espirituals i artístics entre els artistes, els estudiants de Belles Arts, estudiosos d’Història de l’art, amants i estudiants de filosofia interessats especialment per l’estètica, músics i estudiants de conservatori i, en general, persones que fan de l’art, de la música i de la bellesa artística un eix de creixement interior en la seva vida.     

Quan parlem d’espiritualitat i de religió no ens referim a cap confessió religiosa en concret, sinó a l’àmbit on conflueixen l’emoció estètica, el pressentiment del sagrat i el sentiment religiós, amb el ben entès que entre aquests factors no hi ha compartiments estancs sinó més aviat osmosi. Mai no entrarem en qüestions religioses ni en polèmiques d’aquest gènere. Ens adrecem sempre a la persona humana que es pregunta sobre el sentit de la seva existència, però no li donarem mai respostes prefabricades.

L’humus cultural en el qual estem plantats és el propi de l’home europeu: la cultura grecoromana, el judeocristianisme i les opcions i modalitats de pensament que van sortir de la Il·lustració, tres tradicions que no posarem en confrontació dialèctica i excloent, sinó que les considerem unides en la base d’un humanisme integral. En el nostre espai entren perfectament creients i no creients, cristians que viuen pacíficament la seva fe i cristians que es mouen en un mar de dubtes, persones que se senten estranyes al fenomen religiós, agnòstics que es troben bé en el seu agnosticisme i agnòstics que senten inquietud i que estan oberts a la transcendència sense saber-la especificar. Estem convençuts que solament des de la nostra identitat occidental, assumida i vertebrada, ens podem obrir d’una manera sana i enriquidora, sense eclecticisme desfiguradors, a altres savieses molt valuoses, com poden ser el sufisme i les asiàtiques en les seves diverses cultures: hinduisme, taoisme i budisme en la seva varietat de formes i escoles.

L’Institut Art i Espiritualitat Sean Scully amb seu a Santa Cecília de Montserrat és una activitat promoguda pel Museu de Montserrat i el seu equip director. Compta amb un Consell Assessor integrat per artistes de primer nivell com el mateix Sean Scully, Bill Viola, Joaquim Chancho, crítics d’art, historiadors de l’art, professors d’estètica i de filosofia, poetes acreditats, músics, musicòlegs i compositors. La funció d’aquest Consell és proposar activitats i assegurar-ne un nivell d’alta qualitat.

L’Institut Art i Espiritualitat Sean Scully de Santa Cecília de Montserrat es proposa organitzar les següents activitats:

- Sessions de meditació /contemplació silenciosa

- Conferències sobre temes d’estètica i espiritualitat per especialistes d’aquests temes

- Lectura o recitals de poesia “espiritual”

- Col·loquis sobre art contemporani

- Concerts

- Audicions musicals

- Conferències i col·loquis amb músics i compositors