El Dr. Pere Villalba i Varneda, Doctor en Filologia Clàssica i membre del Raimundus Lullus Institut, va dirigir el divendres 23 de setembre una meditació basada en la “via amoris” en els escrits de Ramon Llull. Ens vam sumar a les activitats de l'Any Ramon Llull amb una estona d’aprofundiment i silenci a partir de textos del Llibre de contemplació en Déu (Mallorca 1271-22 d’abril de 1272 en àrab i 1 de gener de 1273 en català; ORL II-VIII, 1906-1914; OE II, 1960). Les meditacions sobre l’ésser diví i la natura del gran intel·lectual mallorquí tenen com a eix troncal l’alegria de viure, que el Dr. Villalba ens va encomanar amb una introducció ben didàctica i amb la lectura dels textos.