“Durant la meva adolescència va aparèixer una guia, que sempre més m’ha acompanyat. Eren temps difícils. Una veu interior molt forta desitjava sortir i comunicar-se amb el món. Amb el temps, agraït per tot el que m’ha donat la música al llarg dels anys, vaig voler seguir aprofundint amb aquelles músiques que m’acompanyaven i desvetllaven quelcom en el meu interior, també per poder trobar fórmules per aportar aquesta mirada i/o experiència a tantes altres persones i col·lectius que he anat trobant al llarg del camí. És així com la fermentació ha donat pas a una altra cosa, la música s’ha agermanat amb el silenci que acompanya i dona pas a una nova dimensió”.

Natxo Tarrés