El Pare dominic Jaume Boada va guiar, divendres dia 6 d’octubre, una meditació titulada Exili interior, basada en Santa Caterina de Siena, i centrada en la necessitat que té l’ésser humà d’apartar-se de tot el “soroll” que l’envolta i “exiliar-se” dins seu per tornar al més essencial i així poder enfrontar-se al món exterior amb forces renovades i certeses trobades dins d’un mateix. Vam reflexionar sobre aquest món interior personal i aquest exili, un exili entès des de la servitud i no des de l’egoisme; allunyar-se, aturar-se, per poder créixer i contribuir de manera positiva a l’entorn proper.

Santa Caterina és un exemple d’això, ella parla de la seva “cel·la interior” per expressar el desig que tenia en l’endinsament en Déu i tenir una plena experiència d’aquest a “l’ermita interior” del propi cor. Un exercici necessari i imprescindible per dedicar tota la seva vida als pobres, tal i com ho va fer.