Josep de C Laplana, monjo i director del Museu de Montserrat, va dirigir a l’església de Santa Cecília una lectura comentada sobre el Càntic espiritual de Sant Joan de la Creu, dins dels actes de l’Institut Art i Espiritualitat  Sean Scully. El P. Laplana va fer una introducció molt il·lustradora d’aquest poema místic, i tot seguit va intercalar-ne la lectura amb comentaris explicatius. Sota el títol “Mística i Eros”, la reflexió va abordar l’amor i el desig esponsalici com una metàfora de la unió de Déu amb l’home i de com aquest posa de relleu els aspectes espirituals de l’amor humà.