En aquesta xerrada del P. Josep Laplana vam conèixer una mica millor la figura polifacètica de Santiago Rusiñol. L’actitud de Rusiñol sobre la religió desconcertava uns i altres. Ell, però, se sentia més enllà de les categories religioses habituals. Observant la pintura de Rusiñol, el P. Laplana, director del Museu de Montserrat i gran especialista en Santiago Rusiñol, va resseguir l'itinerari vital, artístic i espiritual, sovint críptic, i que cal saber interpretar, d'aquest geni.