El musicòleg Oriol Pérez Treviño presenta a Santa Cecília la quarta sessió del cicle Inspiració / Divinitat amb una audició comentada de l'Oratori Elies de Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847). Aquest oratori, malgrat que és poc habitual de trobar a les programacions musicals, ha de considerar-se ja no tan sols com una de les obres més destacades del catàleg de Mendelssohn, sinó una de les obres amb més rellevància de la història de la música occidental del segle XIX.