L’Orfeo (1607), de Claudio Monteverdi 

En aquesta audició comentada, intentarem acostar-nos a L’Orfeo monteverdià ja no només des d’un punt de vista musical i històric, sinó a través d’un principi: el de concebre’l com una obra absolutament religiosa i espiritual. El mateix Claudio Monteverdi, en una carta de l’any 1616, havia indicat com aquesta obra el menava "ad una giusta preghiera". Així, segons el musicòleg Josep Ma Gregori, "la riquesa simbòlica que impregna el seu discurs sonor fa de L’Orfeo una mena d’òpera religiosa, escrita i pensada religiosament, gairebé com un acte litúrgic". Ara bé, ¿com nosaltres, homes i dones del segle XXI, ens podem acostar a una obra com aquesta sense caure en un fàcil reduccionisme basat només en una concepció esbiaixada i limitada a la interpretació i l’hermenèutica que ens proporcionen les ciències humanístiques?

Oriol Pérez Treviño