El musicòleg i assagista Oriol Pérez i Treviño protagonitza un cicle de tres sessions amb el títol Inspiració / Divinitat, amb l’objectiu d’aprofundir en la inspiració musical que sorgeix d’una experiència de la divinitat. En la primera audició ens va aproximar a comprovar com la música de Bach va ser el referent per a Mendelssohn en la missió de voler acostar Déu als homes a través de la creació musical. Bon coneixedor del tema, Pérez va alternar l’audició de fragments de la Passió segons Sant Mateu de J. S. Bach i de l’Elias de Felix Mendelssohn amb comentaris molt escaients, i va animar el nombrós públic assistent a meditar-ne algunes parts.