Raimon Arola, doctor en filosofia i lletres i professor de simbologia i iconologia de la Universitat de Barcelona, ens va introduir al concepte del símbol. Partint del seu origen etimològic grec, σύμβoλoν (símbolon), que vol dir "unir", va parlar de la necessitat del símbol per explicar allò que està allunyat del nostre enteniment, com és la religió. Va posar en relleu la importància del símbol per entendre allò no comprensible de vegades per la nostra raó.

Fent una anàlisi del moment actual que estem vivint, amb una pèrdua del rerefons comú de la cultura cristiana catòlica, va fer palesa la necessitat d’aquesta base comuna per poder-nos entendre, una base que actualment s’està buscant fora de la cultura occidental. Al segle XXI convivim amb realitats, cultures i religions diferents, cosa molt enriquidora, a la qual Arola va fer notar encara més la necessitat de coneixement d’aquests símbols per poder analitzar i fer conviure el fenomen interreligiós actual.