El P. Bernabé Dalmau, monjo de Montserrat, va pronunciar la conferència meditativa El ritme de les estacions en l’espiritualitat cristiana. La ponència va remarcar com el cicle natural agrícola va influir en les festes jueves i com el cristianisme, en certa manera continuador del judaisme, va compondre el seu calendari d’acord amb la tradició jueva i transformant, tot donant-hi un sentit nou, antigues festes tradicionals del paganisme romà. La connexió del cicle solar i els elements de la natura amb els fets cabdals del cristianisme ens fa adonar de la dimensió ecològica que va subratllar el Papa Francesc en l’encíclica Laudato Si.