Les peces escollides corresponen a tres etapes estètiques ben diferenciades, des del classicisme de Beethoven al neoclassicisme de Prokófiev, i totes elles porten una forta càrrega expressiva al voltant de les emocions. Les tres obres tenen en comú la tonalitat de Do: tant major com menor, i al voltant d’aquest univers es desenvolupen tres històries estèticament ben diferenciades.